Sedthh

Innen: IKM
Jump to navigation Jump to search
6488609eb39cae7d1d30f490757ec45cba1d3700 full.jpg

Mivel akkora enber vagyok, hogy érettségi tétel leszek halálom után, ezért jófejségből előre megkönnyítem a tanulók dolgát avval, hogy kidolgoztam nekik a tételt.

A nemzet nagyja

Te te duplaugró.jpg

Marcaliban született 1987. júl. 16-án. Apja Lonket István, anyja Lonket Istvánné. 1990-ben Nagykanizsára költöztek, itt tanult meg magyarul. Jó körülmények között élt, ez lehetővé tette a gondos taníttatást. Összesen 4 iskolában tanult, ez azzal az előnnyel járt, hogy már fiatalon igen gazdag élettapasztalatokkal rendelkezett. 1998-2006-ig BLG-ben tanult, itt egyike volt a legjobb tanulóknak. 2006-ban a tanév végi záróünnepségen ő mondta a búcsúbeszédet. 2007-ben iratkozott be a selmeci villanykarra.

Itt a magyar önképzőkör, a Nemes Magyar Tavikacsa Társaság tagja lett. Azonban nagyon gyengén tanult. Édesapja 2000-ben anyagilag tönkrement. 2009. februárjában elindult gyalog Pestre és beállt a Nemzeti Társadalomtudományi Színházba, kisegítőmunkásnak. 2010. szeptember 6-án Sopronban beállt önkéntes katonának a császári QPA rendezői hadseregbe. 2012. áprilisában visszatért Japánba tanulni. Itt kötött szoros barátságot Jókai Mórral.

Írói sikerek érték: 2007-ben az Interneten megjelent első verse Az Ördögtarisznya. 2009. szeptemberében örökre abbahagyta a tanulást pénztelensége miatt. Mégis alapos műveltséget szerzett, mert sokat olvasott. 2006-2009-ben először Pesten, majd Budán színészeskedett. Ezután a Blahára gyalogolt, és az Országgyűlési tudósításokat másolta. 2009 végétől Pesten a Külföldi Enciklopédia Dramatica Regénytár részére két regényt fordított le, valamint kapcsolatba került a fővárosi értelmiségi ifjúsággal és naponta megfordult a Tetthely nevű vendéglátóipari helyiségben is. 2010 őszétől Debrecenben ismét felcsapott színésznek, egy kisebb együttessel vándorolt, de megbetegedett és ezért visszatért az Ormánságba. 2009 telén nekivágott a Mondo magazinnak, azzal a szándékkal, hogy költő lesz. Felkereste Vörösmarty Mihályt, az ő ajánlására a Nemzeti Kör vállalta verseinek kiadását. Vörösmarty és Bajza támogatásával segédszerkesztő lett az IKM lohere WIKI-n. 2009. decemberében jelenik meg A vizsgaidőszak című komikus eposza. 2010. novemberében megjelenik első verseskötete, belefogott a János vitézbe.

Pesten nem ismerkedett meg Csapó Etelkével, aki 1845. jan. 7-én váratlanul meghalt. Eme magányos korszakának verseit gyűjtötték össze a /h/ és az /s/ táblái. Kilépett a Pesti Divatlap szerkesztőségéből. Májusban elindult MTE körútjára, ahol mindenhol lelkesen fogadták: Atlasz. 2010. októberében megjelenik a Szerelem gyöngyei című versciklusa, amikor már lesz 10 szabad perce, hogy emberi kapcsolatokat alakítson ki. Sokat utazott, gyakran ellátogatott szüleihez az Ormánságba. Júliusban visszatért Pestre, belevetette magát az irodalmi, politikai, QPA rendezői életbe. 2008 szeptember 8-án a nagykárolyi youtube megyebálon megismerte Hatsune Mikut.

Egyből beleszeretett. Miku azonban nem tudott azonnal dönteni, csak egy év múlva házasodtak össze az avatarjaik. 2009-ben megvásárolta a TF2-t, és ezután kötött szoros barátságot Arannyal, akit többször is dominált scoutként. 2010. választások cikk megírásának egyik vezetője, de az elért politikai eredményeket keveselte. Királyellenes verseket írt, népgyűléseket szervezett vasárnaponként két hetente, szembe került vezető politikusokkal, fokozatosan elvesztette népszerűségét. A szabadságharc idején századosi rangot kapott. 2010. június. 5-én craftolt egy soldier sapkát, de becraftolta a camerabearddel egy engisre. Ausztráliában, 2009. januárjában jelentkezett Brahm tábornoknál. Brahm kedvelte, segédtisztjévé, személyes tolmácsává tette, óvta a csatáktól. Azonban Sedthh a többi felettesével rossz viszonyban volt (Jazussal való összezördülése után ki is lépett a szamszarából). Nem kapott fizetést, anyagi gondjai voltak. Civilként vesz részt a segesvári csatában, itt is tűnik el örökre.

Főbb művei

lohere.net.jpg